درباره های‌ژن

تیم های‌ژن متشکل از گروهی از متخصصان دانشگاه‌های برتر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تربیت مدرس و با همکاری نخبگان حوزه ژنتیک و تحلیل داده به ارائه سرویس ارزیابی بیماری‌ها می‌پردازد.

پیشرو در ارائه خدمات تحلیل داده‌های ژنتیکی

تیم های ژن زیر نظر انجمن ژنتیک ایران و با چندین سال سابقه در ارائه خدمات حرفه ای به آزمایشگاه‌های ژنتیک کشور، به شناسایی بیماری‌های ژنتیکی و سرطان می‌پردازد. در این مجموعه راهکارها و پیشنهاداتی برمبنای تاریخچه و سابقه بیماری و ساختار ژنتیکی به افراد ارائه می‌شودکه از بروز بیماری یا انتقال آن به نسل بعد جلوگیری کنند.

1
داده (پایگاه داده‌های ژنتیک ایرانی)

۶k+

دنبال‌کننده

۹۰ درصد

رضایت مراجعین

۵

سال سابقه در زمینه تحلیل داده‌های ژنتیکی

حامیان‌ های‌ژن

...

پروفسور داریوش فرهود

پدر علم ژنتیک ایران

...

دکتر دامون نشتاعلی

موسس و مدیرعامل شرکت هومن ژن پارس دکتری برق دانشگاه صنعتی شریف

...

دکتر سید ابوالفضل مطهری

عضو هیات مدیره شرکت هومن ژن پارس عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

...

دکتر طیّب سلمانی

دکترای تخصصی ژنتیک

...

دکتر سید محمّد میریونسی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

...

دکتر پگاه لرکی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

...

دکتر داوود زارع عبداللهی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

...

دکتر صالحه پیریایی

دکتری روانشناسی