سلامت شما از ژن‌های شما آغاز می‌شود

بررسی و پیش‌بینی بیماری‌ها و سلامت افراد با کمک تست‌های ژنتیکی و پیشگیری از بروز مشکلات بزرگ با کمک نتایج این تست‌ها.

غربالگری ناقلین

برای والدینی که می خواهند خطر انتقال بیماری ژنتیکی به فرزند آینده آنها، بررسی و در صورت امکان از انتقال بیماری، پیشگیری شود.
اطلاعات بیشتر

غربالگری نوزادان

برای بررسی بیماری‌های ژنتیکی نوزادان که ممکن است در آینده بروز پیدا کنند و در بررسی‌های بالینی دوره نوزادی قابل تشخیص نیستند.
به زودی ...

سلامت فردی

برای افرادی که اعتقاد دارند می‌توان آینده را پیش بینی و از بروز بیماری‌ها پیشگیری کرد.
به زودی ...

همین حالا مشاوره بگیرید!

همین حالا درخواست مشاوره خود برای تست‌های ژنتیکی را ثبت کنید،
تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

های‌ژن از نگاه شما

فرایند خدمات های‌ژن

sabtnam

ثبت‌نام

برای دریافت خدمات توسط تیم های‌ژن، ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

arzyabi

ارزیابی اولیّه

سابقه ژنتیکی خانوادگی شما توسط متخصص بررسی و به این پرسش که " آیا نیاز دارم تست ژنتیکی انجام دهم؟" پاسخ داده می‌شود.

تحلیل داده ژنتیکی

ارزیابی تکمیلی

اگر در در دسته افراد پرخطر قراربگیرید، وارد مرحله ارزیابی تکمیلی می‌شوید تا وضعیت ژنتیکی شما به صورت دقیق بررسی شود.

گزارش و توصیه نامه

گزارش و توصیه‌نامه

در انتها یک گزارش کامل و دقیق که شامل وضعیت ژنتیکی و پیشنهادات متخصص ژنتیک است، در قالب یک دفترچه به شما ارائه می‌شود.